Ở động vật có ống tiêu hoá quá...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Ở động vật có ống tiêu ho...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Ở động vật có ống tiêu hoá, quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào sau đây?
A. Thực quản. B. Dạ dày. C. Ruột non. D. Ruột già.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

tiêu hoá hoá học diễn ra ở miệng (tiêu hoá tinh bột), ở dạ dày (tiêu hoá protein), ở ruột non (tiêu hoá tất cả các chất). tuy nhiên quá trình tiêu hoá hoá học chủ yếu diễn ra ở ruột non vì chỉ ở ruột non thì mới có đủ các loại enzim để tiêu hoá các loại chất hữu cơ có trong thức ăn.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP