Khi nói về phát triển ở thực vật...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khi nói về phát triển ở t...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khi nói về phát triển ở thực vật có hoa, điều khẳng định nào sau đây đúng?
A. Diệp lục là sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật.
B. Cây ngày ngắn chỉ ra hoa khi độ dài ngày ít nhất bằng 14 giờ.
C. Thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo số lượng
lá trên thân.
D. Quang chu kì không tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển của hợp chất quang hợp.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

thời điểm ra hoa ở thực vật một năm có phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo số lượng
lá trên thân.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP