Trong quang hợp NADPH có vai trò: A...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Trong quang hợp, NADPH có...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Trong quang hợp, NADPH có vai trò:

A. phối hợp với chlorophin để hấp thụ năng lượng ánh sáng.

B. là chất nhận điện tử đầu tiên của pha sáng quang hợp.

C. là thành viên trong chuỗi truyền điện tử để hình thành ATP.

D. mang điện tử từ pha sáng đến pha tối để khử CO2

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án D
NADPH được tạo ra từ pha sáng của quang hợp, do phản ứng NADP+ liên kết với H+ và e.
NADPH được tạo ra ở pha sáng và chuyển sang cho pha tối để cung cấp H+ và e cho quá trình đồng
hoá chất hữu cơ của pha tối.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP