Động vật có ống tiêu hoá thức ăn...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Động vật có ống tiêu hoá,...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá theo kiểu:

A. Tiêu hoá ngoại bào.

B. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

C. Tiêu hoá nội bào.

D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án A

Động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá theo kiểu tiêu hóa ngoại bào (tiêu hóa bên ngoài tế bào)

- Ống tiêu hóa gồm nhiều bộ phận với các chức năng khác nhau

- Thức ăn đi theo một chiều trong ống tiêu hóa. Khi đi qua ống tiêu hóa, thức ăn bị biến đổi cơ học và hóa học để trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu.

- Các chất không được tiêu hóa trong ống tiêu hóa sẽ tạo thành phân và thải ra ngoài

- Tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa gặp ở động vật có xương sống và một số động vật không xương sống

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP