Cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Cây trên cạn bị ngập úng ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Lông hút bị chết
Cân bằng nước trong cây bị phá hủy
Rễ cây thiếu ôxi, nên cây hô hấp không bình thường

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP