Trong 1 giờ tâm thất trái ở người...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Trong 1 giờ, tâm thất trá...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Trong 1 giờ, tâm thất trái ở người bình thường bơm lượng máu trung bình khoảng bao nhiêu vào động mạch chủ lúc nghỉ ngơi?

A. 700l. B. 295l. C. 49l. D. 120l.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đáp án B.
Ở người bình thường tần số tim khi nghỉ ngơi là 70 nhịp/phút.
Thể tích máu mỗi lần thất trái co bóp tống vào động mạch chủ là khoảng 70ml.
⇒ Trong 1 giờ, lượng máu thất trái tống vào động mạch chủ = 70.70.60 = 294000 ml ≈ 295l.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP