Khi xét về hô hấp hiếu khí và...

Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng Khi xét về hô hấp hiếu kh...

0
Chương 1: Chuyển Hoá Vật Chất Và Năng Lượng

Khi xét về hô hấp hiếu khí và lên men, phát biểu nào sau đây sai?
(1) Hô hấp hiếu khí cần oxi, còn lên men không cần oxi.
(2) Trong hô hấp hiếu khí có chuỗi truyền điện tử còn lên men thì không.
(3) Sản phẩm cuối cùng của hô hấp hiếu khí là CO2, H2O còn của lên men là etanol, axit lactic.
(4) Hiệu quả của hô hấp hiếu khí thấp hơn (tạo 2ATP) so với lên men (từ 36 – 38 ATP).
(5) Hô hấp hiếu khí xảy ra ở tế bào chất còn lên men xảy ra ở ti thể.
Số phương án đúng là?

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

1,2,3 đúng

4 sai vì hô hấp hiếu khí từ 1 phân tử C6H12O6 bị phân hủy sẽ tích lũy 36-38 ATP, còn lê men thì tích lũy đc 2 ATP

5 sai, vì hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể còn lên men xảy ra ở tế bào chất

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP