Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8...

Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương...

0
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc chủ trương thành lập mặt trận nào?
Mặt trận Liên Việt.Mặt trận Đồng Minh.Mặt trận Việt Minh.Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Mặt trận Việt Minh.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP