Tần số góc riêng của một hệ dao...

Tần số góc riêng của một hệ dao động là $\omega $. Người ta cưỡng bức...

0
Tần số góc riêng của một hệ dao động là $\omega $. Người ta cưỡng bức hệ dao động bằng ngoại lực tuần hoàn có biểu thức $F={{F}_{0}}\cos \Omega t$. Trong đó $\Omega $ dương. Tìm điều kiện để biên độ dao động cưỡng bức của hệ đạt giá trị cực đại
$\Omega =\frac{2}{\omega }$$\Omega =\omega $$\Omega =\frac{\omega }{2}$$\Omega =\frac{1}{\omega }$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Để biên độ dao động của hệ là lớn nhất (cộng hưởng) thì tần số của ngoại lực phải bằng tần số dao động riêng của hệ → \[\Omega =\omega \] → Đáp án B
$\Omega =\omega $

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP