Một con lắc đơn chiều dài l đang...

Một con lắc đơn chiều dài l, đang dao động điều hòa tại nơi có gia tố...

0
Một con lắc đơn chiều dài l, đang dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường \[g\]. Chu kỳ của con lắc được tính bởi công thức nào
$T=2\pi \sqrt{\frac{g}{l}}$ $T=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{l}{g}}$$T=\frac{1}{2\pi }\sqrt{\frac{g}{l}}$$T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Chu kì dao động của con lắc đơn được xác định bằng biểu thức \[T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}\] → Đáp án D
$T=2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP