Một con lắc lò xo gồm vật nặng...

Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng \[m\] và lò xo có độ cứng \...

0
Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng \[m\] và lò xo có độ cứng \[k\] đang dao động điều hòa với biên độ \[A\]. Gốc thế năng của vật là vị trí cân bằng. Cơ năng của vật được tính bằng biểu thức nào?
$\frac{1}{2}kA$ $kA$$\frac{1}{2}k{{A}^{2}}$$k{{A}^{2}}$

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Cơ năng của con lắc lò xo được xác định bằng biểu thức \[E=\frac{1}{2}k{{A}^{2}}\] → Đáp án C
$\frac{1}{2}k{{A}^{2}}$

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP