Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên bề...

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn d...

0
Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên bề mặt chất lỏng với hai nguồn dao động cùng pha. Bước sóng $\lambda =3$cm. Trong vùng gặp nhau của hai sóng có bốn điểm M, N, P, Q mà hiệu đường đi từ chúng đền hai nguồn lần lượt là $\Delta {{d}_{M}}=6cm$; $\Delta {{d}_{N}}=8,5cm$; $\Delta {{d}_{P}}=9cm$; $\Delta {{d}_{Q}}=10,5cm$. Trong các điểm trên thì điểm nào dao động với biên độ cực tiểu
Điểm PĐiểm MĐiểm QĐiểm N

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Hướng dẫn giải câu này:
+ Điểm dao động với biên độ cực tiểu thì tỉ số \[\frac{\Delta d}{\lambda }\] phải là một số bán nguyên lần bước sóng → Đáp án C
Điểm Q

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP