Thắng lợi của nhân dân các nước nào...

Thắng lợi của nhân dân các nước nào vào năm 1975 đã đánh dấu chủ nghĩ...

0
Thắng lợi của nhân dân các nước nào vào năm 1975 đã đánh dấu chủ nghĩa thực dân cũ ở châu Phi cơ bản bị sụp đổ?
Xu-đăng và Ghi-nê.Ga-na và An-giê-ri.Tuy-ni-di và Ma-rốc.Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
Đáp án đúng của câu này là:
Ăng-gô-la và Mô-dăm-bích.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP