Sự kiện nào sau đây đánh dấu cách...

Sự kiện nào sau đây đánh dấu cách mạng nước ta đã hoàn thành mục tiêu...

0
Sự kiện nào sau đây đánh dấu cách mạng nước ta đã hoàn thành mục tiêu: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”?
Cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.Mĩ kí Hiệp định Pari rút quân hoàn toàn về nước.Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP