Vai trò lớn nhất trong quá trình hoạt...

Vai trò lớn nhất trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm ...

0
Vai trò lớn nhất trong quá trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến 1925 là gì?
Đào tạo cán bộ, xây dựng tổ chức cách mạng.Thành lập tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng.Truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào yêu nước phát triển.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP