The author uses the phrase never to reemerge...

The author uses the phrase never to reemerge to indicate the dinosaur...

0
The author uses the phrase never to reemerge to indicate the dinosaurs ________
became extinctwent into hidingnever died outlost their way

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
became extinct

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP