What is the writer’s attitude toward heavy traffic...

What is the writer’s attitude toward heavy traffic when he mentions t...

0
What is the writer’s attitude toward heavy traffic when he mentions the Appleyard’s study?
neutralfavorablecriticaldoubtful

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
critical

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP