The government decided to pull down the old...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The government decided to pull down the old build...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The government decided to pull down the old building after asking for the ideas from the local residents.

A. demolish B. purchase C. maintain D. renovate

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Đáp án A

(to) pull down: dỡ xuống = A. (to) demolish: phá hủy.

Các đáp án còn lại:

B. purchase (v): mua.

C. maintain (v): duy trì.

D. renovate (v): nâng cấp, cải tiến.

Dịch: Chính đã phủ quyết định phá bỏ tòa nhà cũ sau khi hỏi ý kiến người dân địa phương.

Gửi 2 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP