The main purpose of fruit is to ______...

The main purpose of fruit is to ______.

0
The main purpose of fruit is to ______.
carry seedsprovide people something to eathelp the seeds grow into new plantskeep us alive and healthy

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
help the seeds grow into new plants

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP