The new application procedure may seem _______ to...

The new application procedure may seem _______ to someone who is not ...

0
The new application procedure may seem _______ to someone who is not familiar with the situation.
confusingly confusion confused confusing

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
confusing

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP