The new sports complex ______ will accommodate an...

The new sports complex ______ will accommodate an Olympic-sized swimm...

0
The new sports complex ______ will accommodate an Olympic-sized swimming pool and others including fitness center, and a spa, to name just a few.
suppliesfacilitiescategoriesqualities

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
facilities

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP