The party leader travelled the length and _____...

The party leader travelled the length and _____ of the country in an ...

0
The party leader travelled the length and _____ of the country in an attempt to spread his message.
widthdistancediameterbreadth

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
breadth

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP