This computer is badly damaged It can not...

This computer is badly damaged. It can not be repaired.

0
This computer is badly damaged. It can not be repaired.
This computer is so bad damaged that it can not be repaired.This computer is too badly damaged to repair.This computer is so badly damaged that nobody can repair it.All are correct.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
This computer is so badly damaged that nobody can repair it.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP