The word “these” in the first paragraph refers...

The word “these” in the first paragraph refers to ________.

0
The word “these” in the first paragraph refers to ________.
the deaf and the mutetouristssign language motionsthoughts and feelings

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
sign language motions

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP