Sign language is said to be very picturesque...

Sign language is said to be very picturesque and exact and can be use...

0
Sign language is said to be very picturesque and exact and can be used internationally EXCEPT for _______.
spellingideaswhole wordsexpressions

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
spelling

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP