The phrase "impinge upon" in paragraph 1 is...

The phrase "impinge upon" in paragraph 1 is closest in meaning to ___...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
affect

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP