The phrase “on medication” in paragraph 3 is...

The phrase “on medication” in paragraph 3 is similar in meaning to .

0
The phrase “on medication” in paragraph 3 is similar in meaning to .
studying medicine at collegedoing medical researchreceiving medical treatmentsuffering anxiety from depression

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đáp án đúng của câu này là:
receiving medical treatment

Gửi 1 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP