The word “functional” is closest in meaning to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The word “functional” is closest in meaning to __...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The word “functional” is closest in meaning to _________.

A. alternate B. useful C. original D. usable

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải:
functional = usable (a): có thể sử dụng, có chức năng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP