The word “characteristics” is closest in meaning to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The word “characteristics” is closest in meaning ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The word “characteristics” is closest in meaning to _________.
A. choices B. attitudes C. qualities D. inhabitants

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Mong nhận được câu trả lời

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP