The word "strain" is closest in meaning to_________...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The word "strain" is closest in meaning to_______...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án” c
lời giải”
strain = stress: áp lực
struggle (n) cuộc đấu tranh
strategy (n): chiến lược

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP