A lacking B short C incapable D interested...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. lacking B. short C. incapable D. interested

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: a
lời giải:
(to)lack in: thiếu (= short of)
incapable of: không thể
interested in : thích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP