A affect B effect C result D change...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. affect B. effect C. result D. change

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
have an effect on sth: có tác dụng với, có hiệu quả với

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP