A kept in mind B clever C intelligent...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. kept in mind B. clever C. intelligent D. aware

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: d
lời giải”
cấu trúc “ be aware of something”: nhận thức, biết được điều gì
eg: most people are aware of the dangers of sunbathing

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP