A purpose B objectives C target D destination...

Ngữ Pháp và Từ Vựng A. purpose B. objectives C. target D. destination

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
target (v): mục tiêu hướng tới
reach the target: đạt được mục tiêu, mục đích

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP