Question 20: The__________ cheered when the final goal...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Question 20: The__________ cheered when the final...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Question 20: The__________ cheered when the final goal was scored in the match today.
A. spectators B. onlookers C. viewers D. audience

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

question 20
đáp án: a
lời giải:
spectator (n): khán giả (xem tại những chương trình, sự kiện hoặc trận đấu thể thao)
eg: around fifteen thousand spectators came to watch the thrills and spills
onlooker (n): người xem, người quan sát
eg: a crowd of fascinated onlookers
viewer(n):người theo dõi (không trực tiếp mà qua tv, radio, internet)
eg: our presenters are role models for young viewers
audience (n): khán thính giả (của một bộ phim, buổi hòa nhạc hoặc hội thảo)
eg: the programme attracted an audience of almost twenty million

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP