Either I or they_______ enjoying the party now...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Either I or they_______ enjoying the party now. a...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

có now chia hiện tại

either..or chia theo chủ từ 2

chọn a

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP