The Asian Games are_______ every four years in...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The Asian Games are_______ every four years in di...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The Asian Games are_______ every four years in different Asian countries.

taken place B. held C. happened D. hold

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b được tổ chức held là v2, v3 của hold

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP