The number of competitors who take part in...

Tìm Lỗi Sai The number of competitors who take part in the Olympic Ga...

0
Tìm Lỗi Sai

The number of competitors who take part in the Olympic Games increases every year.

join B. happen C. take place D. accept

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

take part in= join= participate

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP