The little boy pleaded _____ not to leave...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The little boy pleaded _____ not to leave him alo...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The little boy pleaded _____ not to leave him alone in the dark.

A. on his mother

B. his mother

C. with his mother

D. at his mother

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án c : plead with = beg : van nài, xin xỏ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP