Peter: “Is it important?” Thomas: “_________________” A Not...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Peter: “Is it important?”. Thomas: “_____________...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Peter: “Is it important?”. Thomas: “_________________”.
A. Not on your life ! B. It’s a matter of life and death!
C. No worry, that’s nothing . D. It’s ridiculous.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
“is it important” : nó có quan trọng không?
“a matter of life and death”: vấn đề rất quan trọng
eg: she would not go out on the sabbath unless it was a matter of life and death

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP