I am not sure how old he is...

Ngữ Pháp và Từ Vựng I am not sure how old he is but he must be ______...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

I am not sure how old he is but he must be _________ for 70.
A. going by B. getting up C. getting on D. going off

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

c
lời giải:
cụm từ “be getting on”: già hoặc tương đối già
eg: we are both getting on a bit

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP