The opposition will be elected into government at...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The opposition will be elected into government at...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

The opposition will be elected into government at the next election, without a _________ of a doubt.
A. shade B. shadow C. benefit D. hue

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

b
lời giải:
cụm từ : “a shadow of a doubt” có nghĩa là “dấu vết nhỏ nhất của cái gì”
eg: she knew without a shadow of a doubt that he was lying

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP