______ the French army was defeated at the...

Ngữ Pháp và Từ Vựng ______ the French army was defeated at the battle...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

______ the French army was defeated at the battle of Dien Bien Phu came a complete
surprise to all over the world.
A. Why B. Which C. What D. That

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

giải
- that (việc mà) có thể đứng đầu làm chủ ngữ trong câu trần thuật
eg: that he has good study results makes his parents happy
ở đây that bổ nghĩa cho cụm came a complete surprise to all over the world đứng đầu câu trần thuật
ð đáp án d (việc quân đội pháp bị đánh bại trong cuộc chiến điện biên phủ đã gây nên sự ngạc nhiên
cho toàn thế giới)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP