_________every major judo title Mark retired from international...

Viết Lại Câu _________every major judo title, Mark retired from inter...

0
Viết Lại Câu

_________every major judo title, Mark retired from international competition.
A. When he won B. Having won C. Winning D. On winning

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: b
lời giải:
mẫu câu rút gọn từ nối và chủ từ
→ “having won every major judo title” = “ when mark had won every major judo title”
trong câu, vế thứ 2 sử dụng thì quá khứ, mà hành động ở vế thứ nhất xảy ra trước nên phải dùng thì quá khứ hoàn
thành
đáp án a, c, d ko hợp về thì

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP