_________ her fiction describes women in unhappy marriages...

Ngữ Pháp và Từ Vựng _________ her fiction describes women in unhappy ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

_________ her fiction describes women in unhappy marriages.
A. Many of B. A large number of C. A great volume of D. Much of

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d
lời giải:
fiction (n) tiểu thuyết viễn tưởng – danh từ không đếm được
sau “ many of”, “ a large number of” và “ a great volume of” dùng danh từ đếm được số nhiều
sau “much of” dùng danh từ không đếm được

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP