John first dabbled_________ buying old maps for his...

Ngữ Pháp và Từ Vựng John first dabbled_________ buying old maps for h...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

phrasal verb “dabble in” : tham gia vào một hoạt động theo cách bình thường hoặc hời hợt
eg: he dabbled in left-wing politics

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP