Some drivers seem to expect everyone else to...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Some drivers seem to expect everyone else to get ...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Some drivers seem to expect everyone else to get _________ their way.
A. away from B. out of C. off D. after

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

d
lời giải:
put sb off sth: khiến ai cảm thấy chán ghét điều gì đó
eg: she had a coldness that just put me off
set sb off: khiến ai bắt đầu làm cái gì đặc biệt là cười hoặc nói chuyện
eg: anything will set him off laughing
take sb off: bắt chước ai đó một cách hài hước
get off: thoát khỏi sự trừng phạt

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP