The smell was so bad that it completely...

Ngữ Pháp và Từ Vựng The smell was so bad that it completely _________...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

d
lời giải:
put sb off sth: khiến ai cảm thấy chán ghét điều gì đó
eg: she had a coldness that just put me off
set sb off: khiến ai bắt đầu làm cái gì đặc biệt là cười hoặc nói chuyện
eg: anything will set him off laughing
take sb off: bắt chước ai đó một cách hài hước
get off: thoát khỏi sự trừng phạt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP