It is _________ opportunity to see African wildlife...

Ngữ Pháp và Từ Vựng It is _________ opportunity to see African wildli...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

It is _________ opportunity to see African wildlife in its natural environment.
A. an unique B. a unique C. the unique D. unique

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
unique: duy nhất
với những từ chỉ sự duy nhất như “only, unique” cần dùng mạo từ “the”

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP