Ann: “Does the global warming worry you?” Mathew:...

Ngữ Pháp và Từ Vựng Ann: “Does the global warming worry you?” Mathew:...

0
Ngữ Pháp và Từ Vựng

Ann: “Does the global warming worry you?” Mathew: “ __________”.
A. What a shame! B. Oh, it’s hotter and hotter
C. I can’t bear to think about it. D. I don’t like hot weather.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

đáp án: c
lời giải:
“does the global warming worry you” : bạn có lo lắng về tình trạng nóng lên của trái đất không → hỏi về cảm
nhận
“i can’t bear to think about it”: tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ về nó
“what a shame”: thật xấu hổ
“oh, it’s hotter and hotter”: ôi, nó đang ngày càng nóng lên
“i don’t like hot weather”: tôi không thích thời tiết nóng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP